Revitalizace Vršovické vodárny v Braníku

Místo:
Praha 4 - Braník
Termín zahajení:
12/2009
Dokončení a předání:
04/2011
Finanční objem stavby:
214,2 milionů Kč bez DPH (19% a 20%)
Objednatel:
Hlavní město Praha - odbor správy majetku MHMP
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - člen sdružení firem

Hlavní provedené činnosti:
Přestavba areálu vodárny na kulturně společenské centrum. Komplexní rekonstrukce a oprava památkově chráněného objektu. Stavebně-restaurátorské opravy objektů vč. technického a technologického vybavení (ZTI, VZT, elektroinstalace, výtahy, gastrotechnika atd.).

Údaj o charakteru objektu:
Vodárna - areál bývalé úpravny vody a čerpací stanice Vršovické vodárny v Braníku. Nemovitá kulturní památka.
Číslo rejstříku ÚSKP: 54885 / 1-2308
<< na seznam referencí

 
Jsme tu pro Vás