Stavba č. 3111 „TV Lysolaje“, etapa 0010 - Žákovská

Místo:
Praha - Lysolaje
Termín zahajení:
06/2008
Dokončení a předání:
12/2008
Finanční objem stavby:
19,1 miliónů Kč bez DPH (19%)
Objednatel:
Hl. m. Praha – OMI MHMP
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Hlavní provedené činnosti:
Zemní a bourací práce, přemísťování suti a stavebního materiálu, doplnění a úpravy kanalizačního potrubí, rektifikace, pěší komunikace ze zámkové dlažby, osazení a montáž dopravního značení, demontáž a montáž zámečnických konstrukcí a výrobků a další související stavební práce.

Údaj o charakteru objektu:
Rekonstrukce komunikací a zpevněných ploch.

<< na seznam referencí

 
Jsme tu pro Vás