INGBAU CZ s.r.o. | Generální dodavatel staveb

Sídlo:  S. K. Neumanna 2708, 530 02 Pardubice
IČ:   25941127
Zápis v OR:  u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl: C, vložka: 16396
Prověření od NBÚ:  stupeň utajení: "Důvěrné"


Vážení přátelé,

    představujeme Vám firmu INGBAU CZ s.r.o. Firma je ryze česká soukromá společnost podnikající v oblasti stavebnictví již od roku 2000. Firma je ve vlastnictví 3 fyzických osob, kteří jsou po celou dobu existence firmy v jejím nejužším vedení. Pro rychlejší vstup na náročný stavební trh byla firma v roce 2000 založena jako stoprocentní dceřinná společnost již existující právnické osoby. Při založení firmy činilo základní jmění společnosti 100.000 Kč, v únoru 2001 byl základní kapitál na základě rozhodnutí valné hromady společníků povýšen na 1.100.000 Kč.

    Vlastníci a současně výkonný management firmy, jakož i další pracovníci, jsou lidé, kteří dříve působili ve výkonných managementech velkých stavebních firem či managementech realizujících významné stavby v ČR, případně působili i v oblasti investorské přípravy staveb.

    Hlavní náplní firmy je realizace staveb z úrovně generálního zhotovitele při současné podpoře odborných profesí v rámci divizního uspořádání: divize hlavní stavební výroby, divize průmyslových podlah a stříkaných betonů, divize monolitických konstrukcí včetně úprav betonů (vrtání a řezání) a střediska ZTI. Firma realizuje stavební činnost podle systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2015, podle systému environmentálního managementu (EMS) ČSN EN ISO 14001:2015 a podle systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN EN ISO 45001:2018. K těmto systémům vlastní příslušné certifikáty potvrzující soulad s požadavky uvedených norem. Od jara 2003 je naše firma Národním bezpečnostním úřadem prověřena na stupeň utajení: DŮVĚRNÉ.

    Firma působí na celém území České republiky, zejména však v Pardubickém, Královehradeckém a Středočeském kraji a Hlavním městě Praze. V uvedených lokalitách máme k dispozici vlastní či pronajaté areály s nezbytným technickým zázemím.

ISO 9001ISO 14001ISO 45001

Cílem firmy je poskytování komplexních služeb ve stavebnictví pod heslem:

"Jsme tu pro Vás"

Kontaktujte nás

Jsme tu pro Vás