INGBAU CZ s.r.o. » Novinky

Politika integrovaného sytému řízení společnosti INGBAU CZ s.r.o.

Jsme firma, která poskytuje služby v oblasti stavebnictví jako generální dodavatel staveb. Pro dosažení těchto záměrů máme zaveden a udržován integrovaný systém řízení.

Politika ISŘ

1. Nadále prohlubujeme dobré jméno společnosti vysoce kvalitní prací, profesionálním vystupováním zaměstnanců a aktivním přístupem k řešení přání a požadavků zákazníků.

2. Dále propracováváme vybudovaný integrovaný systém řízení a neustálým zlepšováním dosahujeme vyšší spokojenosti zákazníků.

3. Systematicky zvyšujeme úroveň odborných znalostí a kvalifikaci zaměstnanců společnosti. Neustále zlepšujeme přímý vztah ke kvalitě práce.

4. Vybíráme, řídíme, kontrolujeme a hodnotíme naše dodavatele a zhotovitele. Tím garantujeme kvalitu prováděného díla a kvalitu používaných stavebních materiálů.

5. Dodržujeme požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí a bezpečnosti práce včetně dalších předpisů a norem, ke kterým se společnost zavázala.

6. Zvyšujeme a prohlubujeme povědomí o ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce mezi svými zaměstnanci a zapojujeme do našich snah při ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce i naše obchodní partnery.

7. Usilujeme o minimalizaci negativních dopadů vlastních činností a služeb na životní prostředí a tím neustále zlepšujeme svůj environmentální profil.

8. Preventivně předcházíme havarijním situacím, znečisťování ovzduší, vody, půdy a nadměrnému vytváření odpadů, které mohou v konečném důsledku nepříznivě ovlivnit životní prostředí.

9. Vyžadujeme od svých smluvních partnerů aktivní přístup k ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce a tento přístup kontrolujeme a vyhodnocujeme. Dále pak komunikujeme se zainteresovanými stranami a spolupracujeme se státní správou.

10. Pro stavební činnost vytváříme podmínky pro naplnění všech zásad BOZP.

11. Zdokonalujeme systém, zajišťující odborné vyhledávání, posuzování a minimalizaci incidentů a rizik na stavbách. Tyto informace přenášíme na všechny zainteresované zaměstnance a dodavatele.

12. Vyžadujeme od svých zaměstnanců a obchodních partnerů aktivní přístup k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.


V Pardubicích 21.05.2010, Ing. Tomáš Jansa - jednatel


Na výpis aktualit

 

Kontaktujte nás

Jsme tu pro Vás