Bytový dům Plískava

Místo:
Praha 10 - Hostivař
Termín zahajení:
10/2018
Dokončení a předání:
06/2020
Finanční objem stavby:
35,2 mil. Kč bez DPH
Objednatel:
Společnost pro BD Plískava
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - subdodavatel stavebních prací

Hlavní provedené činnosti:

Novostavba bytového domu (šestipodlažní objekt), včetně přípojek médií, dopravních komunikací, parkovacích ploch a sadových úprav. Stavební práce zahrnovaly zejména:

Základové konstrukce, provedení monolitických železobetonových a betonových nosných konstrukcí, D+M prefabrikovaných konstrukcí, zděné konstrukce, hydroizolace spodní stavby, výplně otvorů, klempířské a zámečnické konstrukce, vnitřní a vnější povrchové úpravy, ZTI (vodovod, kanalizace, plyn), výtah, kotelnu, ÚT, VZT, elektroinstalace (silnoproud, slaboproud), tepelné izolace, požární ucpávky, střešní konstrukce, D+M kuchyňských linek. V rámci stavebních prací byly dále provedeny okolní zpevněné plochy – chodníky pro pěší, silniční komunikace, parkovací plochy. A dále přípojky médií a sadové úpravy.

Údaj o charakteru objektu:

Bytový dům - stavba pro bydlení.


 
<< na seznam referencí

 
Jsme tu pro Vás