Výstavba inženýrských sítí a komunikací

Doupovská východ – doplnění splaškové kanalizace

Místo:
Praha 15
Termín zahajení:
07/2016
Dokončení:
10/2016
Finanční objem:
5,1 milionů Kč bez DPH (21%)
Objednatel:
Městská část Praha 15
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

PS 0529 - Oprava žlabu a zálivek RWY letiště Pardubice, 529-21/opravy/2015

Místo:
Pardubice - letiště
Termín zahajení:
06/2015
Dokončení:
12/2015
Finanční objem:
5,4 milionů Kč bez DPH
Objednatel:
Česká republika – Ministerstvo obrany
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Oprava hl. žlabu a CB desek na pojížděcí dráze W a D v posádce Pardubice

Místo:
Pardubice - letiště
Termín zahajení:
09/2014
Dokončení:
10/2014
Finanční objem:
3,7 milionů Kč bez DPH
Objednatel:
Česká republika – Ministerstvo obrany
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Oprava Starých zámeckých schodů

Místo:
Praha 1
Termín zahajení:
05/2009
Dokončení:
10/2009
Finanční objem:
15,3 miliónů Kč bez DPH (19%)
Objednatel:
Hlavní město Praha - odb. správy majetku MHMP
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Výstavba technické vybavenosti - Bydlení Špitálka, Praha

Místo:
Praha 6
Termín zahajení:
03/2006
Dokončení:
09/2006
Finanční objem:
cca. 24,5 mil. Kč bez DPH (19%)
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Stavba č. 3171 „TV Štěrboholy“, etapa 0008 – Komunikace V.

Místo:
Praha - Štěrboholy
Termín zahajení:
11/2008
Dokončení:
12/2008
Finanční objem:
5,9 mil. Kč bez DPH (19%)
Objednatel:
Hlavní město Praha – Odbor městského investora MHMP
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Stavba č. 3111 „TV Lysolaje“, etapa 0010 - Žákovská

Místo:
Praha - Lysolaje
Termín zahajení:
06/2008
Dokončení:
12/2008
Finanční objem:
19,1 miliónů Kč bez DPH (19%)
Objednatel:
Hl. m. Praha – OMI MHMP
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Rušení vodovodního řadu DN 1000 Zelená liška – Hostivař – 1.etapa

Místo:
Praha - Hostivař
Termín zahajení:
03/2008
Dokončení:
11/2008
Finanční objem:
18,7 miliónů Kč bez DPH (19%)
Objednatel:
Hl. m. Praha – OMI MHMP
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Technická vybavenost Kolovraty - Lipany

Místo:
obec Lipany
Termín zahajení:
10/2005
Dokončení:
10/2006
Finanční objem:
cca. 29,1 mil. Kč bez DPH (19%)
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Výstavba kompletní infrastruktury, komunikace a chodníků, Praha 22 - Uhříněves

Místo:
Praha 22 - Uhříněves
Termín zahajení:
11/2004
Dokončení:
06/2005
Finanční objem:
29,3 mil.Kč
Objednatel:
MČ Praha 22, Nové náměstí 1250, 104 00, Praha 10
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby
 
Jsme tu pro Vás