Rušení vodovodního řadu DN 1000 Zelená liška – Hostivař – 1.etapa

Místo:
Praha - Hostivař
Termín zahajení:
03/2008
Dokončení a předání:
11/2008
Finanční objem stavby:
18,7 miliónů Kč bez DPH (19%)
Objednatel:
Hl. m. Praha – OMI MHMP
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Hlavní provedené činnosti :
Zemní práce, demolice konstrukcí objektů, přemísťování suti a stavebního materiálu, zřizování pažení a rozepření stěn, zaplnění stávající konstrukce vodovodu DN1000 popílkobetonem, oprava zpevněných ploch a další související stavební práce.

Údaj o charakteru objektu :
Jednalo se o vodovodní řad Zelená Liška – Hostivař, který nebyl již delší dobu v provozu. Vodovodní řad - „vodojem Zelená Liška – vodojem Hostivař“ je liniová stavba probíhající v délce 7.232 metrů čtyřmi Pražskými katastry. První etapa v katastru Nusle, Michle a Záběhlice je délky 3.192 metrů.

<< na seznam referencí

 
Jsme tu pro Vás