Řezání a vrtání betonových konstrukcí

Řezání a vrtání, Libodřice

Práce proběhly ve dvou etapách: I.etapa - 02/2005: Řezání betonové stěny v lomu Libodřice.
II.etapa - 06/2005: Řezání betonové stěny a dále vrtání manipulačních otvorů + odvrtávání konstrukcí stěny v lomu Libodřice. Finanční objem obou etap cca. 350 000 Kč.

Modernizace trati Českých drah: Kolín - Přelouč

Modernizace trati Českých drah (úsek Kolín - Přelouč, část B: Záboří nad Labem - Přelouč). Stavební práce v podobě jádrového diamantového vrtání do betonu. Finanční objem cca. 0,4 mil. Kč včetně DPH. Subdodavatel stavebních prací pro: Stavby silnic a železnic, a.s.

Řezání betonové konstrukce zastřešení vlakového nástupiště

Diamantové řezání betonu (odstranění průvlaků zastřešení nástupiště) na vlakovém nádraží v Řečanech nad Labem. Finanční objem cca. 0,2 mil. Kč. Subdodavatel stavebních prací pro: BAUSET CZ, a.s.

Vrtání do betonu v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové

Provedení stavebních prací - jádrové diamantové vrtání do betonu - na nově budovaném objektu interního oddělení v areálu fakultní nemocnice v Hradci Králové. Subdodavatel stavebních prací pro: GEOSAN GROUP a.s.

Řezání a vrtání betonových konstrukcí v areálu KRKONOŠSKÝCH PAPÍREN

Rekonstrukce v objektu KRKONOŠSKÝCH PAPÍREN a.s. Finanční objem cca. 0,2 mil. Kč. včetně DPH. Subdodavatel stavebních prací pro: Stavební společnost s.r.o. Hostinné.

Řezání a vrtání betonových konstrukcí pro KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s.

Řezání a vrtání betonových konstrukcí pro KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. zahrnovalo odstranění železobetonových nádrží s dělící stěnou. Dále byly provedeny práce na odstranění cihelných stěn, odstranění základů pod stávající technologií a demontáž oken. Finanční objem cca. 1 mil. Kč. Generální zhotovitel.
 
Jsme tu pro Vás