Dačického dům v Kutné Hoře - Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO

Místo:
Kutná Hora
Termín zahajení:
01/2015
Dokončení a předání:
11/2015
Finanční objem stavby:
38,3 milionů Kč bez DPH (21%)
Objednatel:
Město Kutná Hora
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - člen sdružení firem

Hlavní provedené činnosti:

Kompletní přestavba (rekonstrukce) stávajícího historického objektu, zahrnující následující stavební a související práce:

Zemní práce, terénní úpravy, injektáže, mikropiloty, základy, bourání, podchycování konstrukcí, svislé nosné konstrukce, komínová tělesa, nový výtah, vodorovný nosný systém, schodiště, podlahy, krov, střešní konstrukce, tesařské konstrukce, truhlářské konstrukce, výplně otvorů, repase a repliky výplní otvorů, SDK konstrukce, tepelné izolace, hydroizolace, úpravy vnitřních povrchů, úpravy vnějších povrchů, obnova historické fasády, klempířské práce, vzduchotechnika, měření a regulace, rozvody energií, ZTI, ÚT, elektroinstalace, EZS, ústředna a telefony – kabeláže a technologie, restaurátorské práce, kamenické práce a další.

Údaj o charakteru objektu:

Měšťanský dům č.p. 41. Dům figuruje již na začátku první dochované městské knihy z let 1426 – 1489. Někdejší sídlo světícího biskupa utrakvistické církve Filipa Villanuovu Sidonského. Rodný dům kronikáře Mikuláše Dačického z Heslova. Prvořadá městská památka, která je součástí historického jádra města Kutné Hory, zapsaného v roce 1995 na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Je významný svým hodnotným pozdně gotickým jádrem a vrcholně barokní fasádou se zbytky gotických prvků. Objekt je po rekonstrukci využit jako vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO. V objektu bude zřízena stálá expozice, budou se zde konat sezónní výstavy, konference a workshopy a své stálé sídlo zde najde Nadace Kutná Hora – památka UNESCO a detašované pracoviště Univerzity Pardubice.

Objekt zapsán v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky, rejstříkové číslo ÚSKP: 25097/2-1043.

 
<< na seznam referencí

 
Jsme tu pro Vás