Generální oprava fasády a střechy - Dittrichova 7/2023, Praha 2

V rámci rekonstrukce objektu Dittrichova 7/2023 byla provedena oprava uliční fasády se štukovou výzdobou. Fasáda byla opatřena disperzním nástřikem, který bylo nutno odstranit. V oblasti soklu byla fasáda poškozena vlhkostí – původní omítka musela být odstraněna a nahrazena sanační omítkou. Na fasádě byly vyměněny všechny klempířské prvky. Stávající okna a dveře byly repasovány. Na fasádu byl aplikován minerální nátěr. Dvorní fasáda byla tvarově jednoduchá, hladká, avšak podstatně více poškozená. Stávající omítka se odstraňovala cca z 50%. Specifikum práce spočívalo mimo jiné i v obtížné dopravě materiálu do dvora, jehož úroveň je cca 8 m pod úrovní ulice a je přístupný pouze po schodech.

Na střeše se měnila krytina (tašky bobrovky), klempířské prvky a počkozené části krovu. Celý krov byl očištěn a impregnován.

Termín zahájení 07/2002, dokončení 10/2002, finanční objem 5 mil.Kč. Firma INGBAU CZ s.r.o. realizovala stavbu jako její generální zhotovitel.
<< na seznam referencí

 
Jsme tu pro Vás