Polyfunkční dům obce Velké Přílepy

Místo:
Velké Přílepy
Termín zahajení:
09/2018
Dokončení a předání:
09/2019
Finanční objem stavby:
39,0 mil. Kč bez DPH
Objednatel:
Obec Velké Přílepy
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Údaj o charakteru objektu:

Polyfunkční budova - stavba občanské vybavenosti:

Budova č.p. 130 = víceúčelová budova s velkokapacitní školní kuchyní (v 1.PP a části 1.NP) sloužící zejména pro potřeby 1. stupně a 2. stupně ZŠ v obci, jídelnou a knihovnou (1.NP), školní družinou s logopedickou pracovnou a se školním klubem (2NP).

Hlavní provedené činnosti:

Nová přístavba (třípodlažní objekt) a rekonstrukce stávající budovy č.p.130 na víceúčelovou budovu. Stavební práce zahrnovaly:

Demoliční a bourací práce, zemní práce, přesuny hmot a sutě, základové konstrukce, provedení monolitických železobetonových a betonových nosných konstrukcí, D+M prefabrikovaných konstrukcí, zděné konstrukce, SDK příčky, hydroizolace spodní stavby, výplně otvorů, klempířské a zámečnické konstrukce, vnitřní a vnější povrchové úpravy, ZTI (vodovod, kanalizace, plyn), gastrotechnologie, nákladní výtah, gastro-výtah, plynová kotelna, MaR, ÚT, VZT, elektroinstalace (silnoproud, slaboproud), konstrukce prostorové akustiky, tepelné izolace, požární ucpávky, střešní konstrukce. V rámci stavebních prací byly dále provedeny okolní zpevněné plochy – nová asfaltová komunikace, chodníky pro pěší, nově ztvárněna parkovací odstavná plocha pro automobily a přípojky médií.

 
<< na seznam referencí

 
Jsme tu pro Vás