Polyfunkční dům Rokycanova - Pardubice

Místo:
Pardubice
Termín zahajení:
09/2007
Dokončení a předání:
05/2008
Finanční objem stavby:
27,3 miliónů Kč bez DPH (9%)
Objednatel:
VESTAP Pardubice s.r.o.
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - subdodavatel stavebních prací

Hlavní objekt:
podkladní beton, železobetonové základy, ŽB základová deska, skelet 1. – 7. NP, podlahy, schodiště, rampa, vrtání otvorů, přesuny hmot a další související práce.


Podzemní garáže:
železobetonové vodostavební konstrukce - základová deska, obvodové stěny; vnitřní sloupy, strop, kruhová opěrná stěna rampy, přesuny hmot a další související práce.

<< na seznam referencí

 
Jsme tu pro Vás