Přestavba ZŠ Štěrboholy

Místo:
Praha - Štěrboholy
Termín zahajení:
11/2017
Dokončení a předání:
07/2019
Finanční objem stavby:
90 861 008,- Kč bez DPH
Objednatel:
Městská část Praha - Štěrboholy
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - člen sdružení firem

Předmětem díla bylo provedení rekonstrukce budovy, provedení nástavby (2 podlaží učeben), přístavby (předložené vstupní schodiště, výtah) a vestavby (vložení jídelny a gymnastického sálu). V rámci realizovaných prací byla provedena demontáž nosných stropních prvků, vybourání bazénu a demontáže technologií, vybourání části nosných a nenosných konstrukcí, podchycení (zesílení únosnosti) základových konstrukcí, provedení monolitického vnitřního schodiště, přístavba chodby u výtahové šachty, dodávka a montáž osobního lanového výtahu propojující všechna 4 podlaží, úpravy související s gastroprovozem, dodávka a montáž gastrozařízení pro 420 obědů, dodávka a montáž rekuperačních jednotek (deskových výměníků).

Vestavba jídelny a gymnastického sálu do atrií objektu byla provedena jako nosná ocelová konstrukce na železobetonových základových blocích se zastřešením v kombinaci prosklených ploch a lehké jednoplášťové střechy. Nástavba je provedena z keramických zdících bloků, nosná konstrukce pláště je tvořena ocelovým roštem kotveným k obvodovému zdivu se zavěšeným provětrávaným pláštěm z vláknocementových desek.

V rámci rekonstrukce byly provedeny v dotčených prostorách nové skladby podlah, veškeré nové povrchové úpravy, vnější kontaktní zateplení, nové rozvody všech instalací inž. sítí vč. kompletací a dodávek zařizovacích předmětů (ZTI, ÚT, elektro silnoproud a slaboproud, VZT a MaR). Součástí prací bylo dále provedení překrytí hlavního vstupu zavěšenou oceloskleněnou střechou, úprava oplocení, provedení podzemní retenční nádrže na dešťové kanalizaci, provedení venkovních úprav zpevněných ploch - přístupový chodník (betonová dlažba), parkoviště (asfaltový povrch), vybudování přístřešku na tříděný a směsný odpad a sadovnické práce.

Objekt je řešen jako plně bezbariérový (dle vyhl. MMR č. 398/2009 Sb.). Práce a dodávky byly realizovány za plného provozu školy.

Realizovaná stavba byla provedena ve smlouvou dohodnutém termínu, v dobré kvalitě a veškeré práce byly provedeny řádně a odborně a odpovídaly platným technickým předpisům.

Smluvní cena díla: 90 861 008,- Kč bez DPH (podíl společníka INGBAU CZ s.r.o.: 33 %).
 
<< na seznam referencí

 
Jsme tu pro Vás