PS Čáslav, rekonstrukce a přístavba budovy

Místo:
Čáslav
Termín zahajení:
07/2017
Dokončení a předání:
11/2018
Finanční objem stavby:
4,96 mil. Kč bez DPH
Objednatel:
Povodí Labe, s.p.
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Hlavní provedené činnosti:

Rekonstrukce a přístavba budovy provozního střediska, zahrnující zejména:
Zemní práce, základové konstrukce, svislé a vodorovné konstrukce, úpravy povrchů vnitřní i vnější, podlahy a podlahové konstrukce, výplně otvorů, bourací práce, izolace tepelné, hydroizolace, SDK konstrukce, konstrukce klempířské, truhlářské a zámečnické, obklady a dlažby, malby a nátěry, ZTI, ÚT, VZT, elektroinstalace, kanalizace, přeložky inženýrských sítí, úpravy pozemních komunikací, vybudování vodoměrné šachty, vsakovacího objektu a další související stavební práce.

Údaj o charakteru stavby a objektu:

Jednalo se o rekonstrukci části stávající budovy a přístavbu nové dvoupodlažní budovy určené pro administrativu a zázemí pracovníků údržby Povodí Labe. Stávající budova s přístavbou je propojena novým spojovacím krčkem. V přízemí přístavby se nachází garáže se skladem pro techniku střediska, sociální zařízení, úklidová komora a přístupové schodiště s chodbou do 2.NP, kde je zasedací místnost s čajovou kuchyňkou a spisovna.

 
<< na seznam referencí

 
Jsme tu pro Vás