Rekonstrukce Grotty - Havlíčkovy sady

Místo:
Praha 2, Havlíčkovy sady
Termín zahajení:
11/2009
Dokončení a předání:
09/2011
Finanční objem stavby:
42,9 miliónů Kč bez DPH (20%)
Objednatel:
Městská část Praha 2
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Hlavní provedené činnosti:
Kompletní rekonstrukce zahrnující: bourací a zemní práce, restaurátorské práce, zhotovení a opravy svislých a vodorovných konstrukcí, úpravy povrchů, truhlářské a zámečnické práce, podlahy, elektroinstalace, EZS a CCTV, ZTI, technologie fontány, komunikace, sadové úpravy a další práce.

Údaj o charakteru objektu:

Grotta – umělá jeskyně v Havlíčkových sadech. 1871 byla postavena Antonínem V. Barvitiem a Josefem Schulzem vila továrníka M. Gröbeho v novorenesančním stylu a jako její součást romantický park s novorenesanční útvary a prvky, z nich nejvýznamnějším byla stavba umělé jeskyně – grotty se stavebními, dekorativními prvky, sochařskou výzdobou a vodními prvky.

Objekt zapsaný Národním památkovým ústavem v Ústředním seznamu kulturních nemovitých památek ČR - číslo rejstříku ÚSKP: 40215/1-1310

Předmět plnění stavebních prací se nachází v památkové zóně - číslo rejstříku ÚSKP: 2208

 
<< na seznam referencí

 
Jsme tu pro Vás