Revitalizace a ochrana historicky cenného území zámeckého parku v Dolních Počernicích

Místo:
Praha – Dolní Počernice
Termín zahajení:
03/2015
Dokončení a předání:
09/2015
Finanční objem stavby:
44,5 milionů Kč bez DPH (21%)
Objednatel:
Městská část Praha – Dolní Počernice
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - člen sdružení firem

Hlavní provedené činnosti:

Rehabilitace a revitalizace zámeckého parku -

Provedení sadových úprav, dopravních i pěších komunikací zahrnujících mlatové cesty, doplnění venkovních schodišť, dřevěných lávek a můstků přes vodoteče parku, oprava/rekonstrukce systému vodních toků – úpravy břehů, úprava veřejného a slavnostního osvětlení, umístění naučné stezky, přesun stávajícího dětského hřiště na přilehlé prostory zámeckého parku, lokální umístění cvičebních prvků pro seniory, oprava a udržovací práce zámecké zdi včetně výměny brány z ulice Národních hrdinů, instalace závlahového systému a instalace jednoduchého mobiliáře.

Údaj o charakteru objektu:

Zámecký park, který je součástí nemovité památky (r.č. ÚSKP 41235/1 – 1974 areál zámku v Dolních Počernicích), jehož převážná část byla prohlášena za „Přírodní památku Počernický rybník“ a dále část, která kdysi sloužila jako zámecká štěpnice.
<< na seznam referencí

 
Jsme tu pro Vás