Rozšíření a rekonstrukce tělocvičny SKBU Hostivař

Místo:
Praha - Hostivař
Termín zahajení:
09/2017
Dokončení a předání:
08/2018
Finanční objem stavby:
12,0 mil. Kč bez DPH
Objednatel:
Sportovní klub bojových umění Hostivař, z. s.
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Hlavní provedené činnosti:

Rekonstrukce a nová přístavba tělocvičny, zahrnující zejména:
Zemní práce, základové konstrukce, svislé a vodorovné konstrukce, úpravy povrchů vnitřní i vnější, podlahy a podlahové konstrukce, výplně otvorů, bourací práce, izolace tepelné, hydroizolace, SDK konstrukce, konstrukce klempířské, truhlářské a zámečnické, obklady a dlažby, malby a nátěry, ZTI, ÚT, VZT, elektroinstalace, kanalizace, retenční nádrž, venkovní objekty (komunikace - nové asfaltové povrchy, opravy asfaltových povrchů, zámkové dlažby, přídlažba okapového chodníku) a další související stavební práce.

Údaj o charakteru objektu:

Stavba občanské vybavenosti - tělocvična.
<< na seznam referencí

 
Jsme tu pro Vás