Výstavba energeticky pasivní mateřské školy v Praze - Slivenci

Místo:
Praha - Slivenec
Termín zahajení:
06/2011
Dokončení a předání:
09/2013
Finanční objem stavby:
59,7 milionů Kč bez DPH (20 a 21%)
Objednatel:
Hlavní město Praha, odbor městského investora MHMP
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Hlavní provedené činnosti:
Novostavba energeticky pasivní mateřské školy:

Kompletní realizace díla vč. technického vybavení (ZTI, ÚT, VZT, elektroinstalace, MaR), napojení médií, sadových úprav a pěších komunikací, zateplení fasád a dodávky výplní otvorů.

Mateřská školka má 4 třídy s celkovou kapacitou 112 dětí. Stavba o půdorysném rozměru 45x12m má 2 nadzemní podlaží. Je založena na speciálním loži z pěnového skla, na železobetonové základové desce. Budova má železobetonový sloupový konstrukční systém, který je doplněn ztužujícími zděnými stěnami. Strop v 1.NP je monolitický železobetonový. Nosné konstrukce svým objemem zajišťují tepelnou akumulaci. Střešní konstrukce je tvořena dřevěnými lepenými vazníky, mezi které jsou vloženy dřevěné I-nosníky a vložena tepelná izolace o tloušťce 400 mm. Střešní konstrukce je chráněna protipožárními podhledy. Obvodové nenosné stěny objektu jsou tvořeny ze stěnových nosníků a výplňové dřevěné konstrukce. Tento plášť je nadstandardně izolován foukanou izolací.

K Mateřské školce přiléhá objekt foyeru, který propojuje novou MŠ se stávajícími pavilony areálu (základní škola, jídelna, správní pavilon a budoucí tělocvična).

Štítek PENB: budova je ve třídě A.
<< na seznam referencí

 
Jsme tu pro Vás