Výstavba tělocvičny ZŠ a MŠ Praha - Slivenec

Místo:
Praha - Slivenec
Termín zahajení:
01/2016
Dokončení a předání:
09/2017
Finanční objem stavby:
31,9 milionů Kč bez DPH (21%)
Objednatel:
Městská část Praha - Slivenec
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Hlavní provedené činnosti:


Novostavba (přístavba) energeticky pasivní tělocvičny ZŠ a MŠ s kompletním zázemím:
Realizace díla vč. potřebného technického vybavení (ZTI, vytápění, VZT, elektroinstalace, MaR, solární ohřev TUV), sportovního povrchu podlahy tělocvičny, akustických obkladů a podhledů, napojení médií, zemních prací, pěších komunikací, zateplení fasád, výplní otvorů a vegetační střechy.

Údaj o charakteru objektu:

Stavba občanské vybavenosti – energeticky pasivní tělocvična, která je zároveň navržena jako víceúčelový sál (pro společenské akce).

Jedná se o železobetonový skelet (sloup deska) založený na tepelně izolované ŽB desce, opláštěný dřevěným velkoplošným panelem (stěny i s okny a střecha) s difúzně otevřenou skladbou, který umožňuje rychlou výstavbu z prefabrikátů. Zastřešení je dřevěné, svislé pláště jsou lehké, tepelněizolační a nenosné. Založení je provedeno na základových deskách na loži z drtě pěnového skla. Tělocvična je kryta ozeleněnou vegetační střechou.

Štítek PENB: budova je ve třídě A.
<< na seznam referencí

 
Jsme tu pro Vás