Zhotovení multifunkční betonové plochy na parcele č. 1265/7 k.ú. Čakovice

Místo:
Praha - Čakovice
Termín zahajení:
07/2018
Dokončení a předání:
08/2018
Finanční objem stavby:
1,3 mil. Kč bez DPH
Objednatel:
Městská část Praha - Čakovice
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Hlavní provedené činnosti:

Zhotovení multifunkční betonové plochy a s ní spojené objekty –sportovní prvky. Stavební práce obsahovaly: bednění, vyztužení, betonáž, řezání spár, těsnění spár, povrchové úpravy vč. strojního hlazení, zhotovení drenáže a další související práce.

Údaj o charakteru objektu:

Zpevněné plochy veřejného prostoru, pro sportovní, relaxační a volnočasové aktivity. Skatepark.
<< na seznam referencí

 
Jsme tu pro Vás