Reference

Centrální archiv Vězeňské služby, Skuteč

Úpravou dispozičního řešení stávajícího objektu v areálu skladů Vězeňské služby ve Skutči se zřizuje centrální archív Vězeňské služby. Stavební úpravy se dotýkají vnitřního členění prostoru příčkami, upravují se veškeré vnitřní rozvody a následně i finální úpravy povrchů (omítky, obklady, dlažby, speciální stěrková podlaha v samotném archívu). Součástí dodávky jsou i úpravy obvodového pláště objektu - přikotvení parapetních panelů, výměna oken, zateplení. Finanční objem 5,1 mil.Kč. Firma INGBAU CZ s.r.o. stavbu realizuje jako její generální zhotovitel.

Úpravy specializovaného pracoviště v Praze

Stavební úpravy specializovaného pracoviště v objektu Bartolomějská 306/7 v Praze. Realizace v roce 2002, předání do užívání 01/2003. Generální zhotovitel.

Rekonstrukce objektů Armády ČR v Nepolisích

Rekonstrukce objektů AČR v Nepolisích dle dispozic NATO - I. a II. etapa. Realizace v roce 2001 až 2003, finanční objem obou etap více jak 33,5 miliónů Kč. Generální zhotovitel.

Úpravy letišťního objektu v Čáslavi

Stavební úpravy objektu záložního řízení letového provozu letiště Čáslav-Chotusice vyplývající z požadavku AČR na zajištění objektu dle standartu NATO. Realizace v roce 2000. Generální zhotovitel.

Úpravy objektů věznice Jiřice

Stavební úpravy vybraných objektů zázemí věznice Jiřice - 1. a 2. etap. Realizace v roce 2000 a 2001, finanční objem více jak 13 miliónů Kč. Generální zhotovitel.

Řezání a vrtání, Libodřice

Práce proběhly ve dvou etapách: I.etapa - 02/2005: Řezání betonové stěny v lomu Libodřice.
II.etapa - 06/2005: Řezání betonové stěny a dále vrtání manipulačních otvorů + odvrtávání konstrukcí stěny v lomu Libodřice. Finanční objem obou etap cca. 350 000 Kč.

Modernizace trati Českých drah: Kolín - Přelouč

Modernizace trati Českých drah (úsek Kolín - Přelouč, část B: Záboří nad Labem - Přelouč). Stavební práce v podobě jádrového diamantového vrtání do betonu. Finanční objem cca. 0,4 mil. Kč včetně DPH. Subdodavatel stavebních prací pro: Stavby silnic a železnic, a.s.

Řezání betonové konstrukce zastřešení vlakového nástupiště

Diamantové řezání betonu (odstranění průvlaků zastřešení nástupiště) na vlakovém nádraží v Řečanech nad Labem. Finanční objem cca. 0,2 mil. Kč. Subdodavatel stavebních prací pro: BAUSET CZ, a.s.

Vrtání do betonu v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové

Provedení stavebních prací - jádrové diamantové vrtání do betonu - na nově budovaném objektu interního oddělení v areálu fakultní nemocnice v Hradci Králové. Subdodavatel stavebních prací pro: GEOSAN GROUP a.s.

Řezání a vrtání betonových konstrukcí v areálu KRKONOŠSKÝCH PAPÍREN

Rekonstrukce v objektu KRKONOŠSKÝCH PAPÍREN a.s. Finanční objem cca. 0,2 mil. Kč. včetně DPH. Subdodavatel stavebních prací pro: Stavební společnost s.r.o. Hostinné.
 
Jsme tu pro Vás