Reference

Školství - Rekonstrukce objektu SOU nábytkářského a technického, Kovářská 3, Praha 9

Objekt SOU nábytkářského a technického, Kovářská 3, Praha 9, byl během dvou měsíců kompletně rekonstruován - vnitřní prostory vč. změn dispozičního řešení a výměny rozvodů, byla provedena výměna oken a zateplena fasáda. Realizace 07-08/2003, finanční objem 6,5 mil.Kč.

Školství - Výměna copilitových stěn v objektech domova mládeže Lovosická 42, Praha 9

Ve dvou výškových objektech (9 a 11 podlaží) byla provedena výměna dožilého prosklení obvodových stěn schodiště z profilovaného skla "copilit". Původní zasklení bylo zdemontované, nosná konstrukce stěn očištěna a natřena a bylo namontované nové prosklení. Realizace 07-08/2003, finanční objem 2,1 mil.Kč.

Školství - Celková oprava kuchyně MŠ Šumavská 37, Praha 2

Stavební úpravy zasahovaly kuchyň a sociální zařízení vč.vnitřních rozvodů. Realizace 07-08/2003, finanční objem 1,3 mil.Kč.

Oprava objektů po povodni - Praha 8 Karlín a Libeň

V rámci rekonstrukcí povodněmi zaplavených objektů se provádějí drobné úpravy dispozičního řešení (podle budoucího využití), kompletní výměny vnitřních instalací (elektro, ZTI, topení), nové vnitřní omítky - sanační nebo běžné (podle vlhkosti zdiva), opravy fasád (často i památkově chráněných), repase nebo výměny výplní otvorů (oken, dveří)

Rekonstrukce mateřské školky na zdravotní středisko, Boloňská 312, Praha 10

Na sídlišti Praha 10 - Horní Měcholupy byla v období 08/2002 - 02/2003 provedena kompletní rekonstrukce objektu původně využívaného jako jesle a mateřská škola. Po rekonstrukci se v objektu nacházejí ordinace privátních lékařů, kancelářské prostory a několik bytů. Z původního objektu byla zachována pouze panelová konstrukce. V souvislosti se změnou účelu využití bylo změněno vnitřní členění objektu příčkami, vyměněny byly všechny vnitřní rozvody, byly provedeny nové podlahy, omítky. Okna byla vyměněna za plastová, fasáda i střecha byla zateplena. V areálu objektu bylo zřízeno nové parkoviště. Firma INGBAU CZ s.r.o. realizovala stavbu jako její generální zhotovitel. Finanční objem 20,5 mil.Kč.

Stavební práce na stavbě Obchodního střediska Českobudějovického Budvaru v Pardubicích

Místo:
Pardubice
Termín zahajení:
08/2000
Dokončení:
12/2000
Finanční objem:
6,4 milionů Kč bez DPH
Objednatel:
engineering S.A.O.S. spol. s r.o.
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - subdodavatel stavebních prací
 
Jsme tu pro Vás