Reference

Rekonstrukce gymnázia Nad Kavalírkou - Praha

Místo:
Praha 5
Termín zahajení:
08/2005
Dokončení:
08/2006
Finanční objem:
cca. 7,3 mil. Kč bez DPH (19%)
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Rekonstrukce sociálních zařízení budovy gymnázia J. Ressela, Chrudim

Místo:
Chrudim
Termín zahajení:
06/2006
Dokončení:
08/2006
Finanční objem:
cca. 5,2 mil. Kč bez DPH (19%)
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Rekonstrukce areálu Novoborská 372, Praha - II. Etapa

Místo:
Praha 9
Termín zahajení:
10/2005
Dokončení:
06/2006
Finanční objem:
cca. 15,2 mil. Kč bez DPH (19%)
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Bydlení - Zateplení fasád panelových domů, Praha 10 - Dubeč

Místo:
Praha 10 - Dubeč
Termín zahajení:
09/2004
Dokončení:
11/2004
Finanční objem:
5,3 mil.Kč
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Zdravotnictví - Rekonstrukce pavilonu č.10, FN Na Bulovce, Praha 8

Místo:
Praha 8
Termín zahajení:
07/2004
Dokončení:
12/2004
Finanční objem:
13,5 mil.Kč
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Školství - Rekonstrukce na objektu ZŠ Havlíčkovo nám., Praha 3

Místo:
Praha 3
Termín zahajení:
08/2004
Dokončení:
10/2004
Finanční objem:
2,2 mil.Kč
Zhotovitel:
INGBAU CZ s.r.o. - generální zhotovitel stavby

Školství - Rekonstrukce na budově ZŠ Sázavská, Praha 2

Mezi červencem a srpnem 2004 proběhla rekonstrukce budovy ZŠ Sázavská 5 na Praze 2. Na částech objektu, kde byly ploché střechy vykazující poruchy, byly nově zřízeny šikmé střechy s taškovou krytinou. Současně byla zateplena podlaha půdního prostoru a byly provedeny úpravy na fasádě. Ve vymezených prostorech byly zrekonstruovány rozvody elektroinstalací. Finanční objem cca. 5 mil. Kč včetně DPH. Generální zhotovitel.

Klimatizace - chlazení kanceláří úřadu městského obvodu 1, Pardubice

Stavebně-montážní práce na klimatizaci/chlazení kanceláří úřadu městského obvodu 1 v Pardubicích proběhly mezi březnem a dubnem 2004 ve dvou etapách:
1.etapa: zakrývání konstrukcí; demontáže stávajících podhledů; provádění montážních otvorů v SDK krytech; vrtání prostupů pro Cu rozvody, odvody kondenzátů a elektrorozvody; montáž Cu rozvodu včetně tepelné izolace, odvodů kondenzátů a elektrorozvodů
2.etapa: montáž vnitřních a venkovních jednotek, jejich zapojení a zprovoznění; oprava montážních otvorů; provedení nových SDK konstrukcí, finální malby a následný úklid pracoviště
Finanční objem cca. 0,4 mil. Kč včetně DPH. Generální zhotovitel.

Školství - Výměna oken na objektu ZŠ Veronské nám., Praha 10

Předmětem dodávky byla výměna oken na objektu a související stavební práce - dozdívání parapetů, meziokenních pilířků, zateplení fasády, oprava vnitřních omítek. Realizace 07-12/2003 (od 09/2003 za provozu), finanční objem 29 mil.Kč.

Školství - Stavební úpravy pro gymnázium, ZŠ Sázavská 5, Praha 2

V období 06-08/2003 byly provedeny stavební úpravy v prostorách ZŠ Sázavská 5, Praha 2, které byly určené pro využití gymnáziem. Jednalo se o drobné úpravy dispozice, výměnu vnitřních rozvodů (elektro, ZTI). Finanční objem 6,5 mil.Kč.
 
Jsme tu pro Vás